Sva vozila imaju više pakete dodatne  opreme i bluetooth konekciju.

Opcija sa automatskim i  manuelnim menjačem.

Ostali modeli / Other models